Bingo!

20.06.2018

Regulamin konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” dla dzieci i dorosłych

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów

2. Celem konkursu jest zachęcenie  do czytania książek z różnych działów i różnych autorów.

3. Konkurs rozpoczyna się 25 czerwca 2018r. i trwać będzie do 7 września 2018 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu (losowanie kuponów) nastąpi 8 września 2018 r. podczas akcji „Narodowego Czytania”. W każdej kategorii zostanie wylosowanych 5 kuponów.

5. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (6-17 lat), dorośli (18+).

6. Każdy uczestnik otrzymuje kartę BINGO, na której wpisuje tytuł i autora przeczytanej książki. Każdy tytuł może być wpisany tylko raz.

7. Przy zwrocie książki bibliotekarz przybija pieczątkę w odpowiedniej kratce.

8. Po zebraniu 5 pieczątek (pionowo, poziomo lub ukośnie) należy wypełnić kupon konkursowy i  oddać go bibliotekarzowi.

9.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo do nich i do ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.). Dane uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będę udostępnione podmiotom trzecim.


czytaj dalej...

Noc Bibliotek 2018

14.06.2018

Kolejna Noc Bibliotek już za nami. Tegoroczne spotkanie miało miejsce 9 czerwca b.r. Wielkie święto promujące czytelnictwo i biblioteki odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. Podczas nocnych odwiedzin przygoda przeplatała się z historią i dobrą zabawą. Od godziny 19 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie przybywali uczestnicy spotkania: dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu gminy. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od sporządzenia regulaminu zabawy. Podróż z książką w wolny świat” to hasło przewodnie tegorocznej Nocy Bibliotek w Bolimowie. Na początku odbyła się projekcja filmu o Polsce, połączona z dyskusją na temat naszego kraju. Następnie uczestnicy podzielili się na grupy. Podział na zespoły motywował do walki o punkty. Każdy próbował zmierzyć się z trudnościami, które napotykają nasze bibliotekarki w swojej codziennej pracy. Na dzieci czekały zagadki i inne niespodzianki. Był czas na zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy projektowali logo swojej grupy. Dzieci przedstawiły ponadto własną wizję hasła „Podróż z książką w wolny świat” – całość wypadła bardzo przekonująco. Uczestnicy wzięli także udział w podchodach  –  nietypową wędrówkę od Biblioteki do Szkoły Podstawowej. Każda z drużyn wymyśliła sobie okrzyk, który towarzyszył im podczas podchodów. Zadaniem uczestników było przeszukiwali ulic i innych miejsc, by znaleźć karteczki, w których czekały na nich zadania dotyczące książek, literatury, biblioteki, Polski. Uczniowie spotkali się zarówno z pytaniami, łamigłówkami i zagadkami. Dzięki tej zabawie dzieci przekonały się , że książki są potrzebne wszędzie i warto po nie sięgać. Na zakończenie udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Bolimowie i wspólnie w grupach wykonaliśmy lapbooki, które  pokazały, że dużo już wiemy o Polsce i jej historii. Spotkanie zorganizowane zostało przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie Szkoła Podstawowa w Bolimowie. Składamy podziękowania dla pań Marzeny Cęcelek i Anny Wasilewskiej za pomoc w czuwaniu nad bezpieczeństwem uczniów podczas podchodów i pomoc w przeprowadzeniu imprezy. Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą zabawę i świetną atmosferę.

 


czytaj dalej...

Noc Bibliotek w Bolimowie

07.06.2018

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Plan wydarzeń podczas Nocy Bibliotek 2018 r.:

godz.19.00 - Rozpoczęcie, czynności organizacyjne
19.30 - Projekcja filmu o Polsce
20.00 - Podróż z książką w wolny świat
20.30 - Poczęstunek
21.00 - W poszukiwaniu przygody (podchody)
21.40 - Praca nad lapbookami
23.00 - Podsumowanie pracy
23.10 - Wspólna zabawa z bohaterami książek
ok. 24.00 - Zakończenie

Zdjęcie użytkownika Gminny Ośrodek Kultury Bolimów.

 


czytaj dalej...
© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl