„Pisanka Wielkanocna 2018”

29.03.2018

Protokół komisji oceniającej prace  w konkursie „Pisanka Wielkanocna 2018” Na konkurs ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie na wykonanie pisanki wielkanocnej wpłynęło 102 prace....


czytaj dalej...

„Wielkanocna palma” 2018

29.03.2018

Protokół komisji konkursowej
„Wielkanocna palma” 2018


Do konkursu na wykonanie wielkanocnej palmy zgłoszono 21 prac, w tym: 9 palm w grupie wiekowej kl. I-III, 6 palm w grupie kl. IV-VI, 4 palmy w grupie kl. VII i gimnazjum oraz 2 palmy z oddziałów przedszkolnych
W dniu 21.03.2018 r. komisja konkursowa, powołana przez organizatora, w składzie:

https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q82/p320x320/29511938_1695378403834184_8823209141355312257_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ca37819b0fe7dd0788816e9098bcb7ea&oe=5B6A68BC


czytaj dalej...

VI FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

12.03.2018

VI FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
pod patronatem
WÓJTA GMINY BOLIMÓW i STAROSTY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Regulamin

1. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.
2. Termin i miejsce: 17.04.2018 godz. 9.30, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, ul. Łowicka 9.
3. Uczestnicy: Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w podziale na cztery grupy wiekowe: I grupa klasy I-III; II grupa klasy IV-VI; III grupa klasa VII oraz klasy gimnazjalne; IV grupa szkoły ponadgimnazjalne.
Każda placówka oświatowa z terenu powiatu skierniewickiego może zgłosić
po jednym uczestniku z każdej grupy wiekowej. Organizator dopuszcza możliwość udziału większej ilości uczestników ze szkół z terenu gminy Bolimów.
4. Repertuar: Jedna piosenka z oryginalnym tekstem w języku angielskim.
Podczas prezentacji wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu lub podkładu muzycznego ( bez nagranego vocalu) na nośnikach typu CD lub pendrive.
5. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będą: wartość muzyczna i artystyczna występu oraz umiejętności językowe.
6. Założenia organizacyjne: Uczestnicy przesyłają do dnia 12.04.2018r. kartę zgłoszenia na adres pocztowy lub e-mailowy organizatora. Koszty podróży oraz diety uczestników pokrywają instytucje delegujące, sponsorzy lub sami uczestnicy.
7. Organizator zapewnia:
- nagłośnienie
- nagrody rzeczowe, książkowe i dyplomy
8. Adres organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, ul. Łowicka 9,
99-417 Bolimów, tel. 46 8380343, e-mail: gokbol@poczta.onet.pl; www.gokbolimow.pl
9. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator.

 


czytaj dalej...

Po raz pierwszy „Tropem Wilczym. Biegu Pamięci...

09.03.2018

Dziękujemy za zaangażowanie i wspólne oddanie hołdu, ludziom którzy walczyli o naszą wolność. Dziękujemy, że byliście częścią tego wydarzenia. Dziękujemy za wspólny bieg – bieg z przekazem. Spisaliście się na medal.

Około 100 osób w różnym wieku, pobiegło 4 marca, w organizowanym w Bolimowie po raz pierwszy „Tropem Wilczym. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Pierwszą bolimowską edycję biegu zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. Start i meta zawodów mieściła się nad zbiornikiem wodnym zlokalizowanym przy autostradzie. Uczestnicy pokonali trasę honorową o długości 1963 metrów (liczba nawiązuje do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. Lalek). W biegu nie było najważniejsze kto przybiegnie najszybciej, ale liczył się sam start i upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych. Sporo krzyków, sporo piątek i jeszcze więcej uśmiechów. Wspaniała atmosfera, ludzie, pogoda … Tak w skrócie można opisać niedzielę 4.03. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wydarzenie, które na stałe zagościło w całej Polsce. Mamy nadzieję, że bieg honorowy oraz biegi o dłuższych dystansach na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń w naszej miejscowości. Bieg oficjalnie otworzyli dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Irena Śmigiera- Milewska oraz sekretarz UG-Andrzej Czarnota. Podczas biegu honorowego nie prowadziliśmy klasyfikacji końcowej - wygranymi byli wszyscy uczestnicy, którzy dobiegli do mety i otrzymali symboliczne medale. Na każdego czekała ciepła herbata i gorąca, pyszna grochówka, którą przygotowali Państwo Bodych. Statuetki upamiętniające bieg zostały ufundowane przez Henryka Jeżaka "ENERGOBUDOWA" i trafiły do najmłodszej uczestniczki - Oliwii Bodych oraz najstarszej - Lilli Cwaliny. Najbardziej liczną rodziną, która uczestniczyła aktywnie w biegu, była rodzina Cwalinów z Bolimowa. Gratulujemy!
Dziękujemy za pomoc – Henryk Jeżak "ENERGOBUDOWA", ZSP w Bolimowie, UG Bolimów – sekcja obsługi.


czytaj dalej...

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

14.02.2018

 

Regulamin

Bieg  pod patronatem Wójta Gminy Bolimów
4 marca 2018 r.

 1. ORGANIZATORZY
  Organizatorem głównym VI. edycji projektu  TROPEM WILCZYM - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność  i Demokracja.
  Organizatorem w Bolimowie jest Gminny Ośrodek Kultury.
 2. CELE
  1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
      w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 1. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r. w Bolimowie.

2. Start  i meta  Biegu zlokalizowane  są przy pn-wsch  narożniku zbiornika wodnego kopalni żwiru przy autostradzie /patrz mapka/.

3. Bieg Honorowy odbędzie się na dystansie  1963 m / jedna pętla wokół zbiornika / .

   Dystans symbolicznie upamiętnia rok, w którym zginął  sierżant  Józef Franczak ps. Lalek  - ostatni żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego  .

 1. PROGRAM BIEGU

- godz.10.30   Otwarcie Biura Biegu przy zbiorniku  wodnym kopalni żwiru /czerwony namiot z napisem Gmina Bolimów/

- godz.10.30 -11.45   Weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów startowych.

- godz.12.00  Start Biegu Honorowego.

 1. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
 1. W biegu mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.  Organizatorzy liczą na uczestnictwo rodzinne.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w Biegu podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do Biegu lub w trakcie weryfikacji Uczestnika w dniu
  4 marca 2018 r. w Biurze Biegu.
  Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem  - w załączniku nr 1 .
 3. Organizator ustala limit Uczestników Biegu  - 89 numerów startowych.
 4. Warunkiem rejestracji do Biegu jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego . Rejestracja odbywać się będzie od 15.02. do 02.03.2018 r. lub do wyczerpania limitu 89 Uczestników.
 5. Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego:

- skanem na adres mailowy Organizatora: gokbol@poczta.onet.pl

- osobiście w dni robocze w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie , ul. Łowicka 9 w godz.10.00 – 18.00.

 1. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych możliwa będzie rejestracja do Biegu bezpośrednio przed Biegiem w Biurze Biegu w godzinach 10.30 – 11.45.
 3. Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście pakietu startowego w Biurze Biegu w dniu
  4 marca 2018 r. w godz.10.30 – 11.45.
  Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście.
 4. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują specjalny numer startowy oraz okolicznościową koszulkę. Ze względu na symboliczny charakter Biegu Organizatorzy zalecają start w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce.
 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 2. Najliczniej reprezentowana rodzina, najmłodszy i najstarszy uczestnik Biegu otrzymają pamiątkowe statuetki.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji do Biegu przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującą  Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 2. Organizator informuje, że nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Bieg  odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Trasa Biegu będzie wytyczona  wokół zbiornika wodnego , po drodze gruntowej.
  /Z uwagi na porę roku trasa może być pokryta śniegiem/.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie Biegu oraz ciepły napój na mecie Biegu.
 4. Wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz udział w Biegu ma charakter dobrowolny.
 5. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załączniki

 

 


czytaj dalej...
© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl