Zapraszamy mieszkańców do udziału w obchodach Jubileuszu

20.05.2019

Biblioteka w Bolimowie zaczęła funkcjonować w roku 1949 (GOK 1989). Na początku mieściła się w Domu Ludowym, ul. Rynek Kościuszki. Obecnie znajduje się w budynku przy ul. Łowickiej 9.
W tym roku przypada 70. rocznica jej założenia i 30-lecie Gminnego Ośrodka Kultury. Z tej okazji GBP wraz z GOK ogłaszają konkurs na wspomnienie związane z biblioteką i ośrodkiem kultury. Opowiedzcie nam o tym, forma wspomnienia dowolna – na piśmie – wierszem lub prozą, w formie zdjęcia (starego lub aktualnego), skanu, ilustracji, komiksu.

Na Wasze wspomnienia czekamy do 5 czerwca 2019 r., a konkurs rozstrzygniemy 7 czerwca 2019 r.
Fragmenty najlepszych wspomnień, zdjęć, ilustracji opublikujemy w prasie, a wybranych autorów nagrodzimy!

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Bolimowie
Celem konkursu jest upamiętnienie: 70-lecia działalności GBP i 30-lecie GOK w Bolimowie, utrwalenie wspomnień związanych z ciekawymi wydarzeniami jakie miały miejsce w naszej instytucji, w minionych latach i współcześnie.

REGULAMIN „Biblioteka i GOK we wspomnieniach Czytelnika i Użytkownika na przestrzeni 70 lat”
I.Zasady i warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty, dedykowany byłym i obecnym użytkownikom Biblioteki i Sympatykom GOK z lat 1949-2019.
2. Praca obejmuje jedną z form: a) opowiadanie, kartkę z pamiętnika, list lub esej nawiązujący do ciekawego, zabawnego lub zaskakującego wydarzenia związanego z Biblioteką; b) forma fotograficzna: zdjęcie, skan fotografii; c) forma plastyczna: ilustracja, komiks. Konkurs jest także zachętą do podjęcia twórczości literackiej przez naszych Czytelników i Sympatyków.
3. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę dotąd niepublikowaną i nienagradzaną,
4. prace konkursowe powinny zawierać informacje: imię i nazwisko autora, dokładny adres, telefon kontaktowy,
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem,
6. Organizatorzy nie zwracają tekstów, prac, zdjęć i zastrzegają prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w wydawnictwie pokonkursowym, m.in., w prasie oraz do rozpowszechniania prac konkursowych on-line i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich i publikację tekstów.

II. Założenia organizacyjne: Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. na uroczystości obchodów Jubileuszu 70-lecia GBP w Bolimowie i 30-lecia GOK w Bolimowie.
III. Postanowienia końcowe
1. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 


czytaj dalej...

Jubileusz GBP i GOK

20.05.2019

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gmina Bolimów na obchody Jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie i 30-lecia Gminnego Ośrodka Kultury. W związku z obchodami jubileuszowymi przeprowadzone zostaną konkursy dla mieszkańców gminy:
- wykonanie projektu graficznego na logo biblioteki,
- Biblioteka i GOK we wspomnieniach Czytelnika i Użytkownika na przestrzeni 70 lat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach. Regulaminy konkursów na naszej stronie www.gokbolimow.pl

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 7 czerwca 2019 r. o godz. 11.00, Dom Ludowy w Bolimowie, ul. Rynek Kościuszki 14.
W programie:
Historia działalności GBP i GOK w Bolimowie
Wręczenie podziękowań za pracę i współpracę
Wystąpienia okolicznościowe
Wręczenie nagród konkursowych
Występy artystyczne
Poczęstunek


czytaj dalej...

Za nami finały konkursów powiatowych

20.05.2019

W dniu 14 maja 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach z siedzibą w Dębowej Górze odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Piątka z Książkowego Zakątka". Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV i V szkół podstawowych z terenu powiatu skierniewickiego. Gminę Bolimów reprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach: Monika Jerzak, Nina Tymińska i Natalia Olejnik. Nina Tymińska zajęła II miejsce w powiecie. Troszkę niżej plasowały się Monika (IV) i Natalia (V). Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


czytaj dalej...

Za nami konkursy powiatowe - 39 Mały Konkurs Recytatorski

20.05.2019

Za nami eliminacje powiatowe 39. Małego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. W dniu 16 maja uczniowie szkół podstawowych z Bolimowa, Kęszyc i Humina zaprezentowali przygotowane wiersze. II miejsce w kategorii wiekowej VII, VIII i gimnazjum zajęła Małgorzata Rogozińska - SP Humin. Wyróżnienie w innych kategoriach wiekowych zdobyli: Maria Kowalska (ZS-P Bolimów), Alicja Okruch (SP Kęszyce) i Aleksander Wawrzyniak (SP Kęszyce). Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


czytaj dalej...

Konkursu z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w...

17.05.2019

Regulamin

Konkursu z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie

 1. Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie
 2. Przedmiot konkursu: wykonanie projektu graficznego na logo biblioteki.
  III. Cele i warunki uczestnictwa
 3. Cele i warunki uczestnictwa
 1. Zachęcanie rodziny do aktywności twórczej, promocja biblioteki, upamiętnienie 70-lecia GBP w Bolimowie
 2. Wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną znakiem firmowym Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bolimowie.
 3. Konkurs ma charakter rodzinny - skierowany do mieszkańców gminy Bolimów. Prace konkursowe mogą być pracą zbiorową (rodzice, dzieci).
 4. Każda z rodzin może zgłosić może jeden projekt logo.
 5. Znak logo będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, a także do wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez GBP w Bolimowie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

      IV. Wymagania jakie powinien spełniać projekt.

 1. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, powinien  być łatwy do powielania i skanowania (powiększania obrazu bez utraty zawartości wizualnej).
 2. Wymagane jest zawarcie w logo słów Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie lub GBP w Bolimowie. Logo może zawierać rysunki związane z książką, biblioteką lub Gminą Bolimów.  Kolorystka projektu - dowolna. Format A4
 3. Projekt może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub komputerową.
 4. Zgłoszenie prac następuje poprzez: przesłanie w formie tradycyjnej, elektronicznej bądź osobiste złożenie prac w siedzibie biblioteki do dnia 5.06.2019 r.
 5. Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, numer telefonu i adres.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7 czerwca 2019 r. podczas 70-lecia Jubileuszu GBP  w Bolimowie, Dom Ludowy godz. 11.00. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

V. Warunki ogólne.

 1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych  i osobistych praw autorskich. 
 3. Ocenie podlegają: oryginalność, czytelność i funkcjonalność oraz estetyka wykonania projektu.

VI. Prawo własności  - prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.

 1. Zwycięski projekt stanie się własnością GBP w Bolimowie

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skuteczniejszego wykorzystania.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów  jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe, w tym wizerunek uczestników konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www i w lokalnej prasie).
 2. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna    z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  
 5. Dodatkowych informacji na temat konkursu organizatorzy udzielają telefonicznie 468380343

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


czytaj dalej...

Z „Książką na walizkach”. Za nami spotkanie z...

13.05.2019

W ramach akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolimowie odbyło się spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską – autorką książek dla dzieci.

To już VII edycja spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami w województwie łódzkim. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Co w trawie piszczy”. Celem spotkania było promowanie czytelnictwa oraz zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat.

Pisarka niezwykle barwnie, ciekawie i humorystycznie opowiadała o zdrowym trybie życia, ekologii i o swoich najnowszych książkach m. in. „Zbój” i „Mruk”. Uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem chłonęli historie z życia bohaterów książek oraz z życia samej pisarki.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkołów Podstawowych w Bolimowie, Kęszycach i Huminie, którzy po zakończeniu spotkania mieli możliwość otrzymania autografu autorki

W ramach akcji Wydawnictwo Literatura rozstrzygnęło konkurs plastyczny. Nagrodzona została praca Pauliny Urbańskiej ZS-P Bolimów, wyróżnienie otrzymały: Nina Tymińska i Maria Bogusiewicz. Gratulujemy!

Zwycięska praca reprezentowała GBP w Bolimowie na uroczystym finale 11 maja w Złoczewie.

 


czytaj dalej...

Protokół komisji konkursowej gminnych eliminacji konkursu...

13.05.2019

Protokół komisji konkursowej
gminnych eliminacji konkursu czytelniczego „Piątka z książkowego Zakątka”


Do gminnego konkursu czytelniczego „Piątka z książkowego Zakątka” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie w dniu 9 maja 2019 r. przystąpiło 20 uczniów
z kl. IV-V ze szkół podstawowych z terenu gminy Bolimów. - ZS-P Bolimów – 7 osób - SP Humin – 5 osób - SP Kęszyce – 8 osób
Uczestnicy odpowiadali pisemnie na przygotowany zestaw 76 pytań. Za poprawne odpowiedzi można było zdobyć 113 punktów.
Komisja w składzie:
1. Ewa Letka– przewodnicząca
2. Barbara Myczka
3. Śmigiera-Milewska Irena
4. Karolina Jażdżyk
sprawdziła poprawność udzielonych odpowiedzi i na tej podstawie ustaliła następującą kolejność miejsc:
1. Monika Jerzak SP Kęszyce – 105 pkt.
2. Karolina Florczak ZS-P Bolimów – 96 pkt.
3. Nina Tymińska SP Kęszyce – 95 pkt.
4. Gabriel Adamczyk SP Kęszyce – 93 pkt.
5. Natalia Olejnik SP Kęszyce – 93 pkt.
6. Maja Chmielecka SP Kęszyce
7. Mateusz Kocus ZS-P Bolimów
8. Jakub Migda ZS-P Bolimów
9. Karol Salamon ZS-P Bolimów
10. Monika Mijalska ZS-P Bolimów
11. Gabriela Potempa SP Kęszyce
12. Filip Siekiera SP Kęszyce
13. Alicja Okruch SP Kęszyce
14. Krzysztof Grzegorek SP Humin
15. Krystian Mendygrał SP Humina
16. Gabriela Cieślik ZS-P Bolimów
17. Bartosz Rybkowski SP Humin
18. Patrycja Pęśko SP Humin
19. Patrycja Kuczkowska SP Humin
20. Łukasz Kwiecień ZS-P Bolimów

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc będą reprezentować Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie na konkursie powiatowym, który odbędzie się 14 maja 2019 r. w GBP w Dębowej Górze


czytaj dalej...
© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl