Uwaga!

27.03.2017

Informujemy, że Biblioteka i GOK w dn. 27.03.17 r. czynne będą w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy!


czytaj dalej...

Akcja honorowego krwiodawstwa

22.03.2017

Akcja honorowego krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi informuje o organizowanej akcji honorowego krwiodawstwa w Urzędzie Gminy w Bolimowie w dniu 26.03.2017 r. w godzinach 10:30 - 14:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby w wieku 18 - 65 lat, zdrowe, nie przyjmujące żadnych leków. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości oraz spożycie śniadania.

Informacje poniżej


czytaj dalej...

Oddaj krew!

15.03.2017

Oddaj krew!

Urząd Gminy, GOK i GOPS w Bolimowie zwracają się z gorącym apelem o oddanie krwi dla mieszkańca naszej gminy Pana Emila Przyżyckiego zam. w Ziąbkach, chorego na białaczkę. Pan Emil pilnie potrzebuje krwi, która niezbędna jest do jego leczenia


czytaj dalej...

KONKURS WIELKANOCNY - PISANKA

13.03.2017

Regulamin „PISANKA WIELKANOCNA 2017”

Organizator:  Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie

 1. Temat konkursu plastycznego: WYKONANIE PISANKI WIELKANOCNEJ TECHNIKĄ DOWOLNĄ.
 2. Cel główny konkursu: pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem zdobienia jajek
 3. W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie i wielkości jajka kurzego, ozdobiona dowolną techniką i posiadająca zawieszkę.
 4. Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bolimów.
 5. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę.
 6. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: I grupa  -  klasy I – III, II grupa    -   klasy IV – VI, III grupa   -   klasy gimnazjalne
 1. Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
 2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę takie cechy jak: tradycja połączona  z oryginalnością, dbałością o szczegóły i estetyka pracy.
 3. Każda praca musi posiadać metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły.
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 3 kwietnia 2017 r. (do Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie, ul. Łowicka 9).
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających warunków konkursu.
 6. Własność nadesłanych prac przechodzi na organizatora konkursu.
 7. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych, dotyczących wykonanych prac, w prasie i telewizji oraz innych mediach reklamujących konkurs i wystawy.
 8. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane o wręczeniu dyplomów                                 i nagród poprzez szkołę.
 9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

UWAGA!

Na konkurs nie przyjmujemy prac wykonanych z jaj gotowanych!


czytaj dalej...

KONKURS WIELKANOCNY - PALMA

13.03.2017

Regulamin
konkursu plastycznego Wielkanocna Palma 2017


Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie

1. Temat konkursu:
WYKONANIE NAJŁADNIEJSZEJ PALMY WIELKANOCNEJ.
2. Technika wykonania prac dowolna z zachowaniem tradycji palmy wielkanocnej. Będą brane pod uwagę walory estetyczne wykonanych palm oraz pomysłowość wykonawców.
3. Na konkurs będą przyjmowane tylko palmy mające wysokość od 1 do 2 metrów.
4. Uczestnicy konkursu:
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bolimów (prace indywidualne – każda osoba może przekazać jedną palmę).
5. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- I grupa wiekowa kl. I-III
- II grupa wiekowa kl. IV-VI
- III grupa wiekowa gimnazjum
6. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie do dnia 5 kwietnia /środa/ 2017 r. wraz z metryczką zawierającą imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.
7. Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających warunków konkursu.
9. Własność nadesłanych prac przechodzi na organizatora konkursu.
10. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie oraz innych mediach reklamujących konkurs i wystawy.
11. Osoby wygrane i wyróżnione zostaną poinformowane o wręczeniu dyplomów i nagród poprzez szkołę.
12. Prace będą prezentowane w GOK i w kościele.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 


czytaj dalej...

Trzecia edycja już za nami!

09.03.2017

Zakończyliśmy kolejny cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla seniorów. Serdecznie dziękujemy trenerowi - Pawłowi Pięta (Latarnikowi Polski Cyfrowej Równych Szans) za niezwykle profesjonalne i interesujące przeprowadzenie spotkań! Zajęcia przeprowadzane były w GOK w Bolimowie (sala komputerowa) w okresie luty-marzec 2017. Warsztaty zostały skierowane do osób po 50 roku życia, w rezultacie odbyło się 6 spotkań po 2 godziny. Podczas szkolenia słuchacze zapoznali się z podstawowymi zasadami pracy z komputerem. Dowiedzieli się w jaki sposób używać myszki, jakie funkcje posiada klawiatura, do czego służy pasek zadań i menu start. Nauczyli się zakładać katalogi, podkatalogi i pliki. Przeprowadzali operacje na plikach takie jak: kopiowanie, wklejanie, zmiana nazwy, przenoszenie, usuwanie i wyszukiwanie. To co najbardziej interesowało wszystkich, to możliwość serfowania w sieci. Przenieśliśmy się w wirtualny świat rozrywki, w którym seniorzy odszukiwali interesujące ich strony internetowe. Najczęściej odwiedzali portale związane z naszym miastem, kulinariami, zdrowiem, urodą, motoryzacją i sportem. Oglądanie telewizji i słuchanie radia przez Internet nie jest już zagadnieniem nieznanym dla naszych kursantów. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników kursu otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Seniorzy przekonali się, że komputer oraz Internet to nie tylko użyteczne narzędzia w codziennym życiu, ale stanowi również dużą pomoc w realizacji wszelkich zainteresowań i pasji. Celem kursu było nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz wyszukiwania informacji w Internecie. Mamy nadzieję, że udało nam się to zrealizować. Rozpoczęcie kolejnej, czwartej edycji kursu komputerowego dla seniorów już niedługo. Zapraszamy!!!


czytaj dalej...
© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl