Lokomotywą po wiedzę - wyniki konkursu

07.06.2017

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie zajął II miejsce w kategorii ekologiczna scenografia projektu "Lokomotywą po wiedzę" oraz otrzymał wyróżnienie za relację/animację projektu. W tym momencie chcielibyśmy serdecznie podziękować uczniom kl. IV-VI SP Bolimów i Kęszyce a przede wszystkim podziękować i pogratulować Pani Marzenie Cęcelek za końcowy efekt pracy, który jak widać zrobił wrażenie.

Finał "Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego" oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 w ŁDK w Łodzi.  Nie może nas tam zabraknąć!

Dziękujemy!


czytaj dalej...

STO KAPITALNYCH POMYSŁÓW NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA

07.06.2017

STO KAPITALNYCH POMYSŁÓW NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA
- konkurs fotograficzny dla całej rodziny
REGULAMIN
 

I. Organizatorzy:

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. H. Dąbrowskiego w Bolimowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie.

IICele:

 • promowanie książek i czytelnictwa

 • pokazanie czytelnictwa w różnych formach i kontekstach.

III. Uczestnicy

 • Uczniowie klas IV-VI wraz z rodzeństwem, rodzicami.

Zasady uczestnictwa:

  1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.

  2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 3 prac.

  3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką.

  4. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione.

  5. Oprócz wywołanych fotografii uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia zdjęć w formie elektronicznej zapisanej na płytach CD

  6. Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy, miejsce wykonania fotografii, imię i nazwisko autora i współautorów).

  7. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających kryteriów tematycznych oraz nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

Terminy:

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora (wraz ze stosownymi Załącznikami) należy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie wyników i nagrody:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

 3. Termin ogłoszenia wyników konkursu – 21.06.2017r.

 4. Dla każdego uczestnika przewidziano upominki.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

 2. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

 3. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Karta zgłoszeniowa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Zgoda na przekazanie praw autorskich.


czytaj dalej...

Gmina Bolimów bierze udział w projekcie „e-Mocni:...

07.06.2017

Gmina Bolimów bierze udział w projekcie 
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści".

Za nami pierwsze szkolenie dla e-Mocarza oraz dotarł do nas sprzęt komputerowy, z którego będą mogli korzystać uczestnicy szkoleń. Kolejne dostawy już niebawem. Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki, i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.12.2016 - 31.07.2019 r. umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, 18 265 osób dorosłych zamieszkujących na obszarze 101 gmin z terenu całej Polski. Dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN. Projekt na terenie gminy Bolimów realizuje Gminny Ośrodek KulturyDZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINYOtrzymają szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług. Zyskają grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu. Będą mieć pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne. Otrzymają wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

 


czytaj dalej...

III Bolimowski Piknik Rodzinny w Bolimowie

07.06.2017

W niedzielę, 4 czerwca na terenie boiska szkolnego w Bolimowie Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie zorganizowali wspólnie trzeci piknik rodzinny "Aktywnie i bezpiecznie". Podczas festynu  było mnóstwo ciekawych atrakcji. Dla dzieci i rodziców przygotowano rodzinne potyczki sportowe, np. rzut do celu, napełnianie na czas słoja wodą przenoszoną w kubeczkach, strzał piłką do bramki czy slalom gokartem napędzanym siłą mięśni. Nad przebiegiem konkurencji czuwali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Swój konkurs przygotowali także członkowie koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Bolimowa. We wszystkich konkurencjach przewidziane były nagrody dla uczestników. Oprócz tego swój sprzęt wykorzystywany podczas pracy zademonstrowali policjanci, strażacy z jednostki OSP w Bolimowie oraz uczniowie klas mundurowych ZSP Bolimów. Swój występ judo zaprezentowała dziecięca grupa z SP Bolimów. Dziękujemy za miło spędzony czas i zapraszamy za rok!


czytaj dalej...

NOC BIBLIOTEK 3/4 czerwca 2017

04.06.2017

Za nami już kolejna odsłona "Nocy w bibliotece" w Gminnej Bibliotece Publicznej i GOK w Bolimowie. Tym razem grupa 19 śmiałków w różnym wieku spędziła niezapomniane chwile w murach biblioteki z soboty na niedzielę. W planach na ten długi wieczór było wiele: czytanie fragmentów ulubionych książek, zabawa detektywistyczna w Sherlocka Holmesa, warsztaty twórcze, gry i zabawy, nocne oglądanie filmów, „bitwa na poduszki”, opowiadania strasznych historii - i ten niepokój gdy każdy szmer wpływał na wyobraźnię... kolacja i śniadanie. Noc w Bibliotece była świetną zabawą pełną niezapomnianych wrażeń i doskonałą integracją uczestników. Na nudę nikt nie narzekał, a większość dzieciaków nawet na chwilę nie zmrużyła oka. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekały pamiątkowe znaczki z NOCY BIBLIOTEK 2017.


czytaj dalej...
© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl