Akcja dla zwierzaków

10.02.2020

Akcja dla zwierzaków... "Łapy, łapy, cztery łapy" - w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie można oddać karmę dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Skierniewicach. Inicjatorką zbiórki karmy jest wolontariuszka Marta Małecka. Wielu z Nas ma w domu czworonożnych przyjaciół, o których dbamy i traktujemy jak członków naszej rodziny. Jednak są też zwierzęta, które nadal czekają na to by zaznać miłości, ciepła oraz poczucia bezpieczeństwa u boku człowieka. Jeśli chcesz pomóc, przyłącz się do zbiórki i wpadnij do nas z podarunkiem.


czytaj dalej...

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020

10.02.2020

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.

W ramach programu wyłoniono 50 beneficjentów z terenu kraju, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania - nasz Ośrodek jest jedynym z terenu województwa łódzkiego.

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach realizacji I części zadania przeprowadzimy badania potrzeb lokalnej społeczności, na ich podstawie opracujemy diagnozę identyfikującą oczekiwania kulturowe mieszkańców Gminy Bolimów. Przeprowadzimy także konkurs inicjatyw lokalnych, które będą realizowane w II części projektu.

Dzięki projektowi będziemy mogli w lepszym stopniu dopasować ofertę kulturalną Ośrodka do jak największego grona mieszkańców oraz nawiązać dialog z grupami społecznymi, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym gminy.

Czas realizacji I części zadania luty - czerwiec 2020
Uzyskane dofinansowanie 7500 zł


 


czytaj dalej...

Darmowe szkolenia komputerowe

03.02.2020

Mieszkańcy Bolimowa i nie tylko mają kolejną okazję, aby skorzystać z darmowych szkoleń komputerowych. Zaczynamy już 11 lutego! Przed grupą kursantów 80-godzinny program szkolenia.
Czego można się nauczyć na szkoleniu?
-Podstawy pracy z komputerem.
-Podstawy pracy w sieci, przeglądanie stron internetowych.
-Tworzenie treści, drukowanie.
-Arkusze kalkulacyjne.Kwestie bezpieczeństwa.
-Rozwiązywanie problemów z komputerem.


czytaj dalej...

XX Rajd Szlakiem Postwania Styczniowego

03.02.2020

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rajdzie.

PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii oraz zimowych spacerów do udziału w rajdzie, który odbędzie się w sobotę 8 lutego 2020 roku. Rajd rozpocznie się przy pomniku powstańców w miejscowości Mogiły, dokąd uczestników przywiezie z Łowicza autokar. Zakończenie rajdu przewidziano w miejscowości Skierniewice Rawka skąd uczestników zabierze do Łowicza autokar. W programie rajdu przewidziano: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych powstańców, mszę świętą w intencji poległych powstańców. Po tych wydarzeniach będzie wydawana wojskowa grochówka przygotowana przez gminę Bolimów. Około godziny 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu liczącą 12 km. W połowie trasy, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich przewidziany jest dłuższy odpoczynek, podczas którego będzie można posilić się upieczoną nad ogniskiem kiełbaską oraz wziąć udział w konkursie historycznym z wiedzy przekazanej na rajdzie przez przewodników. Najlepsi w konkursie otrzymają nagrody. Przewidziana jest również nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz dla najliczniejszej rodziny i grupy zorganizowanej. Wszyscy uczestnicy otrzymają znaczek rajdowy. Organizatorem rajdu jest: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Bolimowie, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. Główny cel rajdu to uczczenie 157. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. Poza tym chcemy pokazać uczestnikom piękno Puszczy Bolimowskiej . Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 6 złdla członków PTTK i dzieci pod opieką rodziców, a dla pozostałych 12 złod osoby. Wpłatę należy dokonać w biurze PTTK lub na konto: 49124033471111000028649285 z dopiskiem opłata za rajd. Przyjmowanie wpłat w godzinach urzędowania biura rozpocznie się w dniu 24.01.2020 r. a zakończy 04.02.2020 r. Ilość miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie decyduje kolejność wpłaty wpisowego. Zbiórka uczestników na Starym Rynku w Łowiczu o godzinie 9:00. Organizator zapewnia transport tylko dla uczestników, którzy zdecydują się na pokonanie całej trasy rajdu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w dostępnym na stronie regulaminie rajdu.


czytaj dalej...
© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl