Za nami finały konkursów powiatowych

20.05.2019

W dniu 14 maja 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach z siedzibą w Dębowej Górze odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Piątka z Książkowego Zakątka". Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV i V szkół podstawowych z terenu powiatu skierniewickiego. Gminę Bolimów reprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach: Monika Jerzak, Nina Tymińska i Natalia Olejnik. Nina Tymińska zajęła II miejsce w powiecie. Troszkę niżej plasowały się Monika (IV) i Natalia (V). Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


czytaj dalej...

Za nami konkursy powiatowe - 39 Mały Konkurs Recytatorski

20.05.2019

Za nami eliminacje powiatowe 39. Małego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. W dniu 16 maja uczniowie szkół podstawowych z Bolimowa, Kęszyc i Humina zaprezentowali przygotowane wiersze. II miejsce w kategorii wiekowej VII, VIII i gimnazjum zajęła Małgorzata Rogozińska - SP Humin. Wyróżnienie w innych kategoriach wiekowych zdobyli: Maria Kowalska (ZS-P Bolimów), Alicja Okruch (SP Kęszyce) i Aleksander Wawrzyniak (SP Kęszyce). Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


czytaj dalej...

Konkursu z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w...

17.05.2019

Regulamin

Konkursu z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie

 1. Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie
 2. Przedmiot konkursu: wykonanie projektu graficznego na logo biblioteki.
  III. Cele i warunki uczestnictwa
 3. Cele i warunki uczestnictwa
 1. Zachęcanie rodziny do aktywności twórczej, promocja biblioteki, upamiętnienie 70-lecia GBP w Bolimowie
 2. Wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną znakiem firmowym Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bolimowie.
 3. Konkurs ma charakter rodzinny - skierowany do mieszkańców gminy Bolimów. Prace konkursowe mogą być pracą zbiorową (rodzice, dzieci).
 4. Każda z rodzin może zgłosić może jeden projekt logo.
 5. Znak logo będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, a także do wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez GBP w Bolimowie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

      IV. Wymagania jakie powinien spełniać projekt.

 1. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, powinien  być łatwy do powielania i skanowania (powiększania obrazu bez utraty zawartości wizualnej).
 2. Wymagane jest zawarcie w logo słów Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie lub GBP w Bolimowie. Logo może zawierać rysunki związane z książką, biblioteką lub Gminą Bolimów.  Kolorystka projektu - dowolna. Format A4
 3. Projekt może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub komputerową.
 4. Zgłoszenie prac następuje poprzez: przesłanie w formie tradycyjnej, elektronicznej bądź osobiste złożenie prac w siedzibie biblioteki do dnia 5.06.2019 r.
 5. Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, numer telefonu i adres.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7 czerwca 2019 r. podczas 70-lecia Jubileuszu GBP  w Bolimowie, Dom Ludowy godz. 11.00. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

V. Warunki ogólne.

 1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych  i osobistych praw autorskich. 
 3. Ocenie podlegają: oryginalność, czytelność i funkcjonalność oraz estetyka wykonania projektu.

VI. Prawo własności  - prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.

 1. Zwycięski projekt stanie się własnością GBP w Bolimowie

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skuteczniejszego wykorzystania.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów  jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe, w tym wizerunek uczestników konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www i w lokalnej prasie).
 2. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna    z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  
 5. Dodatkowych informacji na temat konkursu organizatorzy udzielają telefonicznie 468380343

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


czytaj dalej...

Z „Książką na walizkach”. Za nami spotkanie z...

13.05.2019

W ramach akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolimowie odbyło się spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską – autorką książek dla dzieci.

To już VII edycja spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami w województwie łódzkim. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Co w trawie piszczy”. Celem spotkania było promowanie czytelnictwa oraz zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat.

Pisarka niezwykle barwnie, ciekawie i humorystycznie opowiadała o zdrowym trybie życia, ekologii i o swoich najnowszych książkach m. in. „Zbój” i „Mruk”. Uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem chłonęli historie z życia bohaterów książek oraz z życia samej pisarki.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkołów Podstawowych w Bolimowie, Kęszycach i Huminie, którzy po zakończeniu spotkania mieli możliwość otrzymania autografu autorki

W ramach akcji Wydawnictwo Literatura rozstrzygnęło konkurs plastyczny. Nagrodzona została praca Pauliny Urbańskiej ZS-P Bolimów, wyróżnienie otrzymały: Nina Tymińska i Maria Bogusiewicz. Gratulujemy!

Zwycięska praca reprezentowała GBP w Bolimowie na uroczystym finale 11 maja w Złoczewie.

 


czytaj dalej...

Protokół komisji konkursowej gminnych eliminacji konkursu...

13.05.2019

Protokół komisji konkursowej
gminnych eliminacji konkursu czytelniczego „Piątka z książkowego Zakątka”


Do gminnego konkursu czytelniczego „Piątka z książkowego Zakątka” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie w dniu 9 maja 2019 r. przystąpiło 20 uczniów
z kl. IV-V ze szkół podstawowych z terenu gminy Bolimów. - ZS-P Bolimów – 7 osób - SP Humin – 5 osób - SP Kęszyce – 8 osób
Uczestnicy odpowiadali pisemnie na przygotowany zestaw 76 pytań. Za poprawne odpowiedzi można było zdobyć 113 punktów.
Komisja w składzie:
1. Ewa Letka– przewodnicząca
2. Barbara Myczka
3. Śmigiera-Milewska Irena
4. Karolina Jażdżyk
sprawdziła poprawność udzielonych odpowiedzi i na tej podstawie ustaliła następującą kolejność miejsc:
1. Monika Jerzak SP Kęszyce – 105 pkt.
2. Karolina Florczak ZS-P Bolimów – 96 pkt.
3. Nina Tymińska SP Kęszyce – 95 pkt.
4. Gabriel Adamczyk SP Kęszyce – 93 pkt.
5. Natalia Olejnik SP Kęszyce – 93 pkt.
6. Maja Chmielecka SP Kęszyce
7. Mateusz Kocus ZS-P Bolimów
8. Jakub Migda ZS-P Bolimów
9. Karol Salamon ZS-P Bolimów
10. Monika Mijalska ZS-P Bolimów
11. Gabriela Potempa SP Kęszyce
12. Filip Siekiera SP Kęszyce
13. Alicja Okruch SP Kęszyce
14. Krzysztof Grzegorek SP Humin
15. Krystian Mendygrał SP Humina
16. Gabriela Cieślik ZS-P Bolimów
17. Bartosz Rybkowski SP Humin
18. Patrycja Pęśko SP Humin
19. Patrycja Kuczkowska SP Humin
20. Łukasz Kwiecień ZS-P Bolimów

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc będą reprezentować Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie na konkursie powiatowym, który odbędzie się 14 maja 2019 r. w GBP w Dębowej Górze


czytaj dalej...

Protokół komisji konkursowej gminnych eliminacji do...

13.05.2019

Protokół komisji konkursowej
gminnych eliminacji do finału powiatowego
XXXIX Małego Konkursu Recytatorskiego


W dniu 10 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie odbyło się przesłuchanie uczestników zgłoszonych przez szkoły do gminnych eliminacji XXXIX Małego Konkursu Recytatorskiego.
Do konkursu zgłoszono 32 uczniów:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie /7 uczniów/
- klasy III-IV – 1 osoba
- klasy V-VI – 4 osoby
- klasy VII-VIII – 2 osoby
Szkoła Podstawowa w Huminie – /7 uczniów/
- klasy I-II – 2 osoby
- klasy III-IV – 1 osoba
- klasy V-VI – 3 osoby
- klasy VII-VIII – 1 osoba
Szkoła Podstawowa w Kęszycach – /16 uczniów/
- klasy I-II – 5 osób
- klasy III-IV – 5 osób
- klasy V-VI – 5 osób
- klasy VII-VIII – 1 osoba
Gimnazjum w Bolimowie
- 2 osoby
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji komisja w składzie:
1. Aniceta Ochnicka - przewodnicząca
2. Marianna Strożek
3. Irena Śmigiera-Milewska
przyznała:
z grupy klas I – II
nagrody: Kalina Mitrowska kl. I SP Humin – M. Wojciechowicz „Wielkanocne zajączki”
Aleksander Wawrzyniak kl. I SP Kęszyce – autor nieznany „Wycieczka”
wyróżnienie:
Wiktoria Mechocka SP Kęszyce kl. I – J. Brzechwa „Wrona i ser”
z grupy klas III-IV
nagrody:
Maja Godosz kl. III SP Kęszyce – Autor nieznany „Spotkajmy się w zielonej piosence”
Alicja Okruch kl. IV SP Kęszyce – M. Konopnicka „Nasze kwiaty”
wyróżnienie:
Maria Bogusiewicz kl. IV ZS-P Bolimów - D. Gellner „W ogródku”
z grupy klas V-VI
nagrody:
Jakub Rogoziński kl. V SP Humin – L.J. Kern „O rodzicach”
Maria Kowalska kl. V ZS-P Bolimów – E. Dafner „Latający koń Stefan”
wyróżnienie:
Małgorzata Jelonek kl. V ZS-P Bolimów – J. Tuwim „Zosia Samosia”
z grupy klas VII, VIII i Gimnazjum
nagrody:
Małgorzata Rogozińska kl. VIII SP Humin– D. Wawiłow „Wędrówka”
Izabela Tarczyk Gimnazjum – M. Terlikowska „Straszny sen”
Do powiatowego finału XXXIX Małego Konkursu Recytatorskiego w Skierniewicach (16.05.2019 r.) zakwalifikowano laureatów dwóch nagród w poszczególnych grupach wiekowych.


czytaj dalej...
© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl