Rajd rowerowy 2018

06.07.2018

 

Regulamin Rajdu Rowerowego,, 707 - 705 Drogi, które łączą”

 1. Organizatorem rajdu jest : Gmina Nowy Kawęczyn, Miasto Skierniewice
 2. i Gmina Bolimów.
 3. Termin rajdu : 22.07.2018r.
 4. Trasa: rowerem 35 km,3 godz.
 5. Zbiórka na rajd : przed budynkiem Urzędu Gminy w Bolimowie – 11:00.
 6. Godz. 11:30 - wyjazd z Bolimowa, przejazd ul. Senatorską, ul. Żabią.
 7. Wjazd na ścieżkę rowerową  wzdłuż  drogi 705 przez Gminę Bolimów
 8. Przejazd przez Miasto Skierniewice - godz. 12.30 ulicami : Rawską, przez  Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Aleją profesora Szczepana A. Pieniążka, przez Rondo Solidarności, Aleją Macieja Rataja, ul. Widok ,ul. Marii Curie -  Skłodowskiej.
 9. Przejazd ścieżką rowerową wzdłuż drogi 707 przez Gminę Nowy Kawęczyn- 13:00
 10. Godzina 14:00 - Koniec rajdu przy Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn. Początek imprezy plenerowej z częścią artystyczną, przygotowaną dla uczestników imprezy.
 11. Dzieci i młodzież mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Istnieje możliwość samodzielnego udziału w rajdzie osoby niepełnoletniej(powyżej 16 roku życia) na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, na ich pełną odpowiedzialność.
 13. Uczestnicy rajdu mogą się dołączyć w czasie przebiegu rajdu.
 14. Powrót rajdu - na własną odpowiedzialność.
 15. W czasie rajdu służby porządkowe czuwają nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu zachowując szczególną uwagę w tych miejscach, w których ścieżka przecina się z jezdnią lub gdy trzeba poruszać się po drodze, gdzie nie ma ścieżki rowerowej (Miasto Skierniewice).
 16. Przewiduje się postój przeznaczony na odpoczynek w Rawiczowie za Hortmaszem.
 17. Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwa oprócz organizatora Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
 18. Każda Gmina i Miasto odpowiada za swój teren w kwestii bezpieczeństwa przejazdu i zapewnieni własnych służb porządkowych i pomocy medycznej.
 19. Od początku rajdu do końca zostanie zapewniona pomoc medyczna.
 20. Podczas rajdu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychotropowych. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby trzeźwe. Pojazdy (rowery) muszą spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 21. Nie będą pobierane składki od uczestników rajdu. Uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 22. Uczestnicy podczas jazdy w ruchu ulicznym mają obowiązek nie przekraczania osi jezdni.
 23. Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz organizatora zachowując prawidłowe odległości pomiędzy pojazdami (rowerami).
 24. Nad całością rajdu koordynację sprawować będzie P. Roman Nowicki ze Stowarzyszenia Rowerzystów ze Skierniewic będąc w stałym kontakcie z komendą Powiatową Policji ze Skierniewic i Jednostką Ratownictwa Medycznego.


czytaj dalej...

Kamil Dawidziuk Głosem Internetu

26.06.2018

Serdeczne gratulacje dla Kamila Dawidziuka, który został Głosem Internetu w konkursie na najlepszy Głos Skierniewic 2018. Konkurs współfinansowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w ramach projektu Małe Granty kultury Edycja III 2018.

Życzymy Kamilu wszelkiej pomyślności i zadowolenia na dalszym etapie życia zawodowego oraz sukcesów w życiu osobistym.

fot. Głos Skierniewic i Okolicy


czytaj dalej...

Bingo!

20.06.2018

Regulamin konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” dla dzieci i dorosłych

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów

2. Celem konkursu jest zachęcenie  do czytania książek z różnych działów i różnych autorów.

3. Konkurs rozpoczyna się 25 czerwca 2018r. i trwać będzie do 7 września 2018 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu (losowanie kuponów) nastąpi 8 września 2018 r. podczas akcji „Narodowego Czytania”. W każdej kategorii zostanie wylosowanych 5 kuponów.

5. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (6-17 lat), dorośli (18+).

6. Każdy uczestnik otrzymuje kartę BINGO, na której wpisuje tytuł i autora przeczytanej książki. Każdy tytuł może być wpisany tylko raz.

7. Przy zwrocie książki bibliotekarz przybija pieczątkę w odpowiedniej kratce.

8. Po zebraniu 5 pieczątek (pionowo, poziomo lub ukośnie) należy wypełnić kupon konkursowy i  oddać go bibliotekarzowi.

9.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo do nich i do ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.). Dane uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będę udostępnione podmiotom trzecim.


czytaj dalej...

Noc Bibliotek 2018

14.06.2018

Kolejna Noc Bibliotek już za nami. Tegoroczne spotkanie miało miejsce 9 czerwca b.r. Wielkie święto promujące czytelnictwo i biblioteki odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. Podczas nocnych odwiedzin przygoda przeplatała się z historią i dobrą zabawą. Od godziny 19 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie przybywali uczestnicy spotkania: dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu gminy. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od sporządzenia regulaminu zabawy. Podróż z książką w wolny świat” to hasło przewodnie tegorocznej Nocy Bibliotek w Bolimowie. Na początku odbyła się projekcja filmu o Polsce, połączona z dyskusją na temat naszego kraju. Następnie uczestnicy podzielili się na grupy. Podział na zespoły motywował do walki o punkty. Każdy próbował zmierzyć się z trudnościami, które napotykają nasze bibliotekarki w swojej codziennej pracy. Na dzieci czekały zagadki i inne niespodzianki. Był czas na zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy projektowali logo swojej grupy. Dzieci przedstawiły ponadto własną wizję hasła „Podróż z książką w wolny świat” – całość wypadła bardzo przekonująco. Uczestnicy wzięli także udział w podchodach  –  nietypową wędrówkę od Biblioteki do Szkoły Podstawowej. Każda z drużyn wymyśliła sobie okrzyk, który towarzyszył im podczas podchodów. Zadaniem uczestników było przeszukiwali ulic i innych miejsc, by znaleźć karteczki, w których czekały na nich zadania dotyczące książek, literatury, biblioteki, Polski. Uczniowie spotkali się zarówno z pytaniami, łamigłówkami i zagadkami. Dzięki tej zabawie dzieci przekonały się , że książki są potrzebne wszędzie i warto po nie sięgać. Na zakończenie udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Bolimowie i wspólnie w grupach wykonaliśmy lapbooki, które  pokazały, że dużo już wiemy o Polsce i jej historii. Spotkanie zorganizowane zostało przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie Szkoła Podstawowa w Bolimowie. Składamy podziękowania dla pań Marzeny Cęcelek i Anny Wasilewskiej za pomoc w czuwaniu nad bezpieczeństwem uczniów podczas podchodów i pomoc w przeprowadzeniu imprezy. Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą zabawę i świetną atmosferę.

 


czytaj dalej...
© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl