Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie przy finansowym wsparciu Pełnomocnika Wójta Gminy Bolimów ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje imprezę sportową - Bieg Trzeźwości. W biegach biorą udział uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy Bolimów. Celem imprezy jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, integracja dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bolimów oraz wsparcie inicjatywy ruchów trzeźwościowych w gminie Bolimów.

© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl