W dniu 23 września 2015 r. odbyła się 12 edycja Bolimowskiego Biegu Trzeźwości organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie
przy współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum i Szkołą Podstawową w Bolimowie oraz finansowym wsparciu Pełnomocnika Wójta Gminy Bolimów ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Biegu Trzeźwości odbyła się trzecia edycja Jesiennego Biegu Przełajowego. Trasę biegu przygotowali Lilla i Stanisław Cwalina. W biegach wzięli udział uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Bolimów – przedszkola, szkół podstawowych w Bolimowie, Huminie Kęszycach, Gimnazjum w Bolimowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Bolimowie oraz ze szkół podstawowych z Kocierzewa, Łaguszewa, z gimnazjów
z Łowicza, Kocierzewa, Łaguszewa, Dzierzgówka, Domaniewic, Makowa i Skierniewic a także z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. Ogółem biegło 369 uczniów /na podstawie otrzymanych na mecie kart startowych/, w tym:

- przedszkolaki/szkoły podstawowe – 231 osób

- gimnazja – 126 osób

- szkoły ponadgimnazjalne – 12 osób

Trzy pierwsze miejsca w każdym biegu premiowane były medalami
i upominkami.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

dziewczęta                                                 chłopcy

5-6 latki

1. Aleksandra Kocus - Kęszyce                          1. Wojciech Bartosiewicz – Humin

2. Anna Wojcieszonek – Bolimów            2. Jakub Wojda – Łaguszew

3. Wiktoria Woźniak – Bolimów              3. Mateusz Piorun – Bolimów

I-II klasa

1. Patrycja Nowak – Bolimów                           1. Krystian Mendygrał – Humin

2. Natalia Olejnik – Kęszyce                     2. Szymon Kocus – Kęszyce

3. Maria Bogusiewicz – Bolimów             3. Mateusz Kocus – Bolimów

III-IV klasa

1. Oliwia Kret – Humin                             1. Igor Woliński - Łaguszew

2. Wiktoria Piekacz – Kocierzew               2. Kornel Woliński - Łaguszew

3. Karolina Kwiatkowska – Łaguszew      3. Cezary Bogucki – Humin  

V-VI klasa

1. Wiktoria Wojda – Łaguszew                          1. Mateusz Norowski – Humin

2. Wiktoria Gapys – Bolimów                           2. Adrian Lelonkiewicz – Bolimów

3.  Małgorzata Brzozowska – Kocierzew  3. Stanisław Siekierski – Bolimów

 

gimnazja

1. Joanna Radosz – Łowicz                       1. Mikołaj Klimczak – Łaguszew

2. Anna Pęśko – Bolimów                        2. Kacper Krawczyk – Skierniewice

3. Sylwia Kaźmierczak – Łaguszew          3. Patryk Trukawka – Skierniewice

szkoła ponadgimnazjalna

1. Julia Szymkowicz – Łowicz                            1. Leonard Siekiera – Łowicz

2. Oliwia Gers – Bolimów                         2. Jakub Szram – Łowicz

3. Julia Macho – Łowicz                                     3. Dawid Grabowicz – Łowicz

W Jesiennym Biegu Przełajowym dla gimnazjalistów prowadzona była także punktacja zespołowa, oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.

W klasyfikacji zespołowej puchary za trzy pierwsze miejsca zdobyły szkoły:

dziewczęta

I. Pijarskie Gimnazjum w Łowiczu

II. Gimnazjum w Łaguszewie

III. Gimnazjum w Kocierzewie

chłopcy

I. Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach

II. Gimnazjum w Kocierzewie

III. Gimnazjum w Bolimowie

Puchary dla szkół ufundowało Starostwo Powiatowe w Skierniewicach.

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe gadżety.

Biegi odbyły się w sportowej atmosferze i zgromadziły dużą liczbę startujących.

© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl