Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie przy współpracy z sołtysami i Radami Sołeckimi Sołectw Gminy Bolimów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęszycach organizuje co roku Turniej Wsi. Celem imprezy  jest  integracja i wspólna zabawa mieszkańców Gminy Bolimów, aktywizacja mieszkańców, zacieśnianie więzi międzypokoleniowych. W Turnieju mogą brać udział mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci, w tym kobiety i mężczyźni) każdej administracyjnej miejscowości Gminy Bolimów

KONKURENCJE:

1. Przetaczanie opony

- w konkurencji startuje jeden zawodnik (mężczyzna) z każdego sołectwa. Zawodnik ma za zadanie przetoczyć oponę od traktora na odcinku o długości 20m. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.

2. Rzut piłką lekarską

- każde z sołectw wystawia zawodniczkę (kobietę). Zawodniczka ma za zadanie rzucić piłką lekarską przodem do kierunku rzutu sposobem dolnym. Zawodniczka wykonuje 1 rzut próbny oraz 2 rzuty, z których zostanie wybrany dłuższy.

3. Nawlekanie igły

- w konkurencji startuje jeden zawodnik (mężczyzna) z każdego sołectwa. Zadaniem zawodnika jest nawlec 5 sztuk igieł na nitkę i zawiązać na końcu supełek. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.

4. Rzut lotką do tarczy

- w konkurencji startuje trzech zawodników reprezentujących sołectwo (kobieta, mężczyzna, dziecko do lat 15), w tym sołtys lub członek rady sołeckiej. Każdy z zawodników oddaje po 5 rzutów do tarczy. W przypadku braku w drużynie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej od wyniku tej konkurencji drużyna będzie miała odjęte 20 punktów!

5. Zawody siłowe kobiet (na prawą rękę)

- każde sołectwo wystawia jedną zawodniczkę. Wprzypadku nieprawidłowego wykonywania tej konkurencji będą doliczane kary sekundowe.

6. Rzut oponą na odległość

- w konkurencji bierze udział jeden zawodnik (mężczyzna) z poszczególnych sołectw. Zadaniem zawodnika jest rzucić oponą samochodową na jak najdłuższą odległość. Rzut wykonywany jest jedną ręką. Każdy zawodnik wykonuje 1 rzut próbny oraz 2 rzuty, z których zostanie wybrany dłuższy.

7. Bieg na nartach

- w konkurencji startuje po czterech zawodników z poszczególnych sołectw (2 kobiety i 2 mężczyzn). Zawodnicy mają za zadanie pokonać dystans 10 metrów. Zwycięży drużyna, która uzyska najkrótszy czas.

8. Bieg z wodą

- każde sołectwo wystawia jedną osobę. Zawodnik metalowym garnuszkiem z uchem o pojemności 0,5l w jednej ręce przenosi wodę z wiadra (na linii) do drugiego wiadra. Odległość pomiędzy wiadrami wynosi 15m, a czas trwania konkurencji wynosi 2 minuty. Nie wolno garnuszka przykrywać. Wygrywa zawodnik, który zdoła przenieść jak największą ilość wody.

9. Strzały piłka do mini bramki

– każde z sołectw wystawia zawodniczkę (kobietę), która odda  5 strzałów do bramki. O wyniku decyduje ilość strzelonych goli.

10. Przeciąganie liny

- w konkurencji startuje po pięć osób (3 mężczyzn i 2 kobiety) z każdego sołectwa. Konkurencja zostanie rozegrana systemem pucharowym.

11.  „Mam talent”

– każde sołectwo prezentuje swój jeden talent np. sportowy, muzyczny, taneczny, rękodzieło itp. Występ nie może przekroczyć czasu 2 minut. Sołectwo reprezentuje 1 osoba.Talenty oceni jury w składzie: Wójt Gminy, Przewodniczący RG i Dyrektor GOK Bolimów.

NAGRODY

Dla każdego sołectwa biorącego udział w Turnieju przewidziane są puchary.

© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl