11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Leopol Staff

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!                                                         

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,                                        

Na którym z lochu, co był twą stolicą                                                       

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. 

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei

Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy

Wiary, że wolność, prawo, moc idei

Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy. 

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,

Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być można:

Sobą!

Cyprian Norwid - Tęskno mi Panie

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Bo wszystkim służą...

Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony

Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,

"Bądź pochwalony!"

Tęskno mi, Panie...


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl