Bingo!

Regulamin konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” dla dzieci i dorosłych

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów

2. Celem konkursu jest zachęcenie  do czytania książek z różnych działów i różnych autorów.

3. Konkurs rozpoczyna się 25 czerwca 2018r. i trwać będzie do 7 września 2018 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu (losowanie kuponów) nastąpi 8 września 2018 r. podczas akcji „Narodowego Czytania”. W każdej kategorii zostanie wylosowanych 5 kuponów.

5. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (6-17 lat), dorośli (18+).

6. Każdy uczestnik otrzymuje kartę BINGO, na której wpisuje tytuł i autora przeczytanej książki. Każdy tytuł może być wpisany tylko raz.

7. Przy zwrocie książki bibliotekarz przybija pieczątkę w odpowiedniej kratce.

8. Po zebraniu 5 pieczątek (pionowo, poziomo lub ukośnie) należy wypełnić kupon konkursowy i  oddać go bibliotekarzowi.

9.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo do nich i do ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.). Dane uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będę udostępnione podmiotom trzecim.


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl