BOLIMOWSKI FESTIWAL SMAKU

21 lipca w gminie Bolimów odbędzie się impreza kulturalno-rekreacyjna "Dzień Bolimowa". Bolimowskie Koło Gospodyń Wiejskich podczas imprezy zorganizuje konkurs kulinarny "Bolimowski przysmak". Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy.
Konkurs ma charakter imprezy otwartej.

REGULAMIN KONKURSU „Bolimowski przysmak” zorganizowanego w ramach BOLIMOWSKIEGO FESTIWALU SMAKU
§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Bolimowie
§2
Cele konkursu
1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych potrawach stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu;
2. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych;
3. Wymiana doświadczeń i przepisów;
4. Promocja regionalnego rynku oraz inicjatyw lokalnych;
5. Wspieranie lokalnej tożsamości;
6. Promocja wykorzystania płodów rolnych oraz darów lasów;
§3
Uczestnicy
Konkurs jest skierowany do mieszkańców i sympatyków Gminy Bolimów. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.
§4
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, członkowie KGW i Stowarzyszeń, które prześlą lub złożą kartę zgłoszenia do dnia podanego w paragrafie 6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przedstawić recepturę potrawy w dniu konkursu wraz z potrawą.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po jednej potrawie w każdej kategorii. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do prac na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęć i publikacji przepisów potraw konkursowych.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik lub organizacja wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, wizerunku w Internecie i prasie.
§5
Kryteria oceny
Ocenie konkursowej będą podlegać potrawy w trzech kategoriach:
• na słodko – ciasto, deser.
• na słono – danie główne, przystawka, zupa.
• przetwory – dżemy, weki, marynaty.

Potrawy będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• walory smakowe
• wygląd potrawy
• estetyka podania
• wykorzystanie lokalnych produktów
§6
Termin
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 19 lipca 2019 do godz. 18.00 osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury lub pocztą elektroniczną na adres: gok@bolimow.pl
Potrawę lub/i przetwory wraz z przepisem należy dostarczyć w dniu 21 lipca 2019 roku do godz. 15.00 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolimowie, ul. Żabia 2a.
§7
Zasady przyznawania nagród
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Spośród zgłoszonych do konkursu potraw Komisja wybierze trzy z każdej kategorii, przyznając wyróżnienia.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora. Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych potraw otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział
w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21 lipca 2019 r. podczas imprezy z okazji Dnia Bolimowa.


© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl