Gmina Bolimów bierze udział w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści".

Gmina Bolimów bierze udział w projekcie 
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści".

Za nami pierwsze szkolenie dla e-Mocarza oraz dotarł do nas sprzęt komputerowy, z którego będą mogli korzystać uczestnicy szkoleń. Kolejne dostawy już niebawem.

Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki, i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.12.2016 - 31.07.2019 r. umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, 18 265 osób dorosłych zamieszkujących na obszarze 101 gmin z terenu całej Polski. Dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN.

Projekt na terenie gminy Bolimów realizuje Gminny Ośrodek Kultury.

DZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINY:
Otrzymają szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
Zyskają grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu;
Będą mieć pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne;
Otrzymają wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.
http://www.e-mocni.org.pl/

 


© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl