Informacja o przebiegu „Bolimowskiego Biegu po Zdrowie

W dniu 3 października 2017 r. odbyła się 13 edycja „Bolimowskiego Biegu po Zdrowie” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie przy współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołem Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie oraz przy finansowym wsparciu Pełnomocnika Wójta Gminy Bolimów ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trasę biegu przygotowali Lilla i Stanisław Cwalina. W biegach wzięli udział uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Bolimów – Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie (kl. III-VII) i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Bolimowie oraz ze szkół podstawowych z: Łowicza, Kocierzewa, Łaguszowa, Dębowej Góry, Lnisna; gimnazjów z: Kocierzewa, Łaguszowa, Godzianowa, Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu, a także z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. Ogółem biegło 189 uczniów /na podstawie otrzymanych na mecie kart startowych/, w tym::
- szkoły podstawowe – 146 osób
- gimnazja – 17 osób
- szkoły ponadgimnazjalne – 26 osób
Trzy pierwsze miejsca w każdym biegu premiowane były medalami
i do 6 miejsca upominkami.
dziewczęta chłopcy
I-II klasa
1. Marika Krupa – SP Godzianów 1. Kuba Wojda- SP Łaguszów
2. Hanna Sekuła – SP Łaguszów 2. Dawid Czechowski – SP Godzianów
3. Daria Lipińska – SP Godzianów 3. Antoni Buczek – SP Kocierzew
III-IV klasa
1. Karolina Rokicka – SP Kocierzew 1. Bartosz Lus- SP Łowicz
2. Amelia Karalus – SP Godzianów 2. Tyberiusz Kołosowski – SP Bolimów
3. Patrycja Nowak – SP Bolimów 3. Mateusz Kocus – SP Bolimów
V-VI klasa
1. Maja Czerwińska – SP Łowicz 1. Kornel Wolinski – SP Łaguszów
2. Maria Kotlarska – SP Kocierzew 2. Jan Filipowicz – SP Łowicz
3. Wiktoria Piekacz – SP Kocierzew 3. Mikołaj Modzelewski – SP Kocierzew
VII klasa
1. Alicja Krupa – SP Lnisno 1. Konrad Kaźmierski – SP Łowicz
2. Małgorzata Brzozowska – SP Kocierzew 2. Igor Frączkiewicz – SP Dębowa Góra
3. Zofia Aftewicz – SP Bolimów 3. Miłosz Klimczak – SP Łaguszów
gimnazja
1. Wiktoria Wojda – Łaguszów 1. Michał Sobczak – Łowicz
2. Weronika Kubik – Godzianów 2. Norbert Klepaczka- Godzianów
3. Sylwia Lipińska – Godzianów 3. Sylwester Rochalski – Godzianów

szkoła ponadgimnazjalna
1. Anna Pęśko – Bolimów 1. Michał Kunat – Bolimów
2. Gabriela Włodarczyk – Łowicz 2. Adrian Centkowski – Bolimów
3. Sylwia Kazimierczak - Łowicz 3. Jan Bryła – Łowicz
W „Bolimowskiego Biegu po Zdrowie” dla gimnazjalistów prowadzona była także punktacja zespołowa, oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.
W klasyfikacji zespołowej puchary za trzy pierwsze miejsca zdobyły szkoły:
dziewczęta
I. Gimnazjum w Godzianowie
II. Publiczne Gimnazjum w Łaguszowie
chłopcy
I. Gimnazjum w Godzianowie
II. Publiczne Gimnazjum w Łaguszowie
III. Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu
Puchary dla szkół ufundowało Starostwo Powiatowe w Skierniewicach.
Biegi odbyły się w sportowej atmosferze. Frekwencja w porównaniu do roku ubiegłego była niższa, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl