Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.

W ramach programu wyłoniono 50 beneficjentów z terenu kraju, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania - nasz Ośrodek jest jedynym z terenu województwa łódzkiego.

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach realizacji I części zadania przeprowadzimy badania potrzeb lokalnej społeczności, na ich podstawie opracujemy diagnozę identyfikującą oczekiwania kulturowe mieszkańców Gminy Bolimów. Przeprowadzimy także konkurs inicjatyw lokalnych, które będą realizowane w II części projektu.

Dzięki projektowi będziemy mogli w lepszym stopniu dopasować ofertę kulturalną Ośrodka do jak największego grona mieszkańców oraz nawiązać dialog z grupami społecznymi, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym gminy.

Czas realizacji I części zadania luty - czerwiec 2020
Uzyskane dofinansowanie 7500 zł

 


© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl