Protokół komisji konkursowej gminnych eliminacji „W kręgu baśni i fantastyki Clive’a Lewisa”

Do gminnego konkursu czytelniczego „W kręgu baśni i fantastyki Clive’a Lewisa” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie w dniu 17.11.2017 r. przystąpiło 8 uczniów z kl. VI szkół podstawowych z terenu gminy Bolimów. - SP Bolimów – 3 osoby - SP Humin – 1 osoba - SP Kęszyce – 4 osoby Uczestnicy odpowiadali pisemnie na przygotowany zestaw 78 pytań dotyczących życia, twórczości Clive’a Lewisa i treści dwóch powieści fantastycznych: Lew, czarownica
i stara szafa oraz Książę Kaspian. Za poprawne odpowiedzi można było zdobyć 110 punktów. Komisja w składzie:
1. Irena Śmigiera-Milewska – przewodnicząca
2. Barbara Myczka
3. Teresa Mechocka
sprawdziła poprawność udzielonych odpowiedzi i na tej podstawie ustaliła następującą kolejność miejsc:
1. Kamil Chmielewski – SP Kęszyce – 102,5 pkt
2. Hubert Pilich – SP Kęszyce – 100 pkt
3. Piotr Kocus – SP Kęszyce – 95 pkt
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc będą reprezentować gminę Bolimów na konkursie powiatowym, który odbędzie się 2 grudnia br. w MBP w Skierniewicach.

Zdjęcie użytkownika Gminny Ośrodek Kultury Bolimów.

Zdjęcie użytkownika Gminny Ośrodek Kultury Bolimów.


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl