Rajd rowerowy 2018

 

Regulamin Rajdu Rowerowego,, 707 - 705 Drogi, które łączą”

 1. Organizatorem rajdu jest : Gmina Nowy Kawęczyn, Miasto Skierniewice
 2. i Gmina Bolimów.
 3. Termin rajdu : 22.07.2018r.
 4. Trasa: rowerem 35 km,3 godz.
 5. Zbiórka na rajd : przed budynkiem Urzędu Gminy w Bolimowie – 11:00.
 6. Godz. 11:30 - wyjazd z Bolimowa, przejazd ul. Senatorską, ul. Żabią.
 7. Wjazd na ścieżkę rowerową  wzdłuż  drogi 705 przez Gminę Bolimów
 8. Przejazd przez Miasto Skierniewice - godz. 12.30 ulicami : Rawską, przez  Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Aleją profesora Szczepana A. Pieniążka, przez Rondo Solidarności, Aleją Macieja Rataja, ul. Widok ,ul. Marii Curie -  Skłodowskiej.
 9. Przejazd ścieżką rowerową wzdłuż drogi 707 przez Gminę Nowy Kawęczyn- 13:00
 10. Godzina 14:00 - Koniec rajdu przy Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn. Początek imprezy plenerowej z częścią artystyczną, przygotowaną dla uczestników imprezy.
 11. Dzieci i młodzież mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Istnieje możliwość samodzielnego udziału w rajdzie osoby niepełnoletniej(powyżej 16 roku życia) na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, na ich pełną odpowiedzialność.
 13. Uczestnicy rajdu mogą się dołączyć w czasie przebiegu rajdu.
 14. Powrót rajdu - na własną odpowiedzialność.
 15. W czasie rajdu służby porządkowe czuwają nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu zachowując szczególną uwagę w tych miejscach, w których ścieżka przecina się z jezdnią lub gdy trzeba poruszać się po drodze, gdzie nie ma ścieżki rowerowej (Miasto Skierniewice).
 16. Przewiduje się postój przeznaczony na odpoczynek w Rawiczowie za Hortmaszem.
 17. Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwa oprócz organizatora Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
 18. Każda Gmina i Miasto odpowiada za swój teren w kwestii bezpieczeństwa przejazdu i zapewnieni własnych służb porządkowych i pomocy medycznej.
 19. Od początku rajdu do końca zostanie zapewniona pomoc medyczna.
 20. Podczas rajdu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychotropowych. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby trzeźwe. Pojazdy (rowery) muszą spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 21. Nie będą pobierane składki od uczestników rajdu. Uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 22. Uczestnicy podczas jazdy w ruchu ulicznym mają obowiązek nie przekraczania osi jezdni.
 23. Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz organizatora zachowując prawidłowe odległości pomiędzy pojazdami (rowerami).
 24. Nad całością rajdu koordynację sprawować będzie P. Roman Nowicki ze Stowarzyszenia Rowerzystów ze Skierniewic będąc w stałym kontakcie z komendą Powiatową Policji ze Skierniewic i Jednostką Ratownictwa Medycznego.


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl