Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Regulamin

Bieg  pod patronatem Wójta Gminy Bolimów
4 marca 2018 r.

I.                    ORGANIZATORZY
Organizatorem głównym VI. edycji projektu  TROPEM WILCZYM - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność  i Demokracja.
Organizatorem w Bolimowie jest Gminny Ośrodek Kultury.

II.                  CELE
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
    w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III.                TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r. w Bolimowie.

2. Start  i meta  Biegu zlokalizowane  są przy pn-wsch  narożniku zbiornika wodnego kopalni żwiru przy autostradzie /patrz mapka/.

3. Bieg Honorowy odbędzie się na dystansie  1963 m / jedna pętla wokół zbiornika / .

   Dystans symbolicznie upamiętnia rok, w którym zginął  sierżant  Józef Franczak ps. Lalek  - ostatni żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego  .

IV.                PROGRAM BIEGU

- godz.10.30   Otwarcie Biura Biegu przy zbiorniku  wodnym kopalni żwiru /czerwony namiot z napisem Gmina Bolimów/

- godz.10.30 -11.45   Weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów startowych.

- godz.12.00  Start Biegu Honorowego.

V.                  ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1.       W biegu mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.  Organizatorzy liczą na uczestnictwo rodzinne.

2.       W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w Biegu podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do Biegu lub w trakcie weryfikacji Uczestnika w dniu
4 marca 2018 r. w Biurze Biegu.
Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem  - w załączniku nr 1 .

3.       Organizator ustala limit Uczestników Biegu  - 89 numerów startowych.

4.       Warunkiem rejestracji do Biegu jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego . Rejestracja odbywać się będzie od 15.02. do 02.03.2018 r. lub do wyczerpania limitu 89 Uczestników.

5.       Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego:

- skanem na adres mailowy Organizatora: gokbol@poczta.onet.pl

- osobiście w dni robocze w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie , ul. Łowicka 9 w godz.10.00 – 18.00.

6.       Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7.       O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych możliwa będzie rejestracja do Biegu bezpośrednio przed Biegiem w Biurze Biegu w godzinach 10.30 – 11.45.

8.       Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście pakietu startowego w Biurze Biegu w dniu
4 marca 2018 r. w godz.10.30 – 11.45.
Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście.

9.       W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują specjalny numer startowy oraz okolicznościową koszulkę. Ze względu na symboliczny charakter Biegu Organizatorzy zalecają start w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce.

VI.                KLASYFIKACJE I NAGRODY

1.       Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

2.       Najliczniej reprezentowana rodzina, najmłodszy i najstarszy uczestnik Biegu otrzymają pamiątkowe statuetki.

VII.              POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.       Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji do Biegu przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującą  Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

2.       Organizator informuje, że nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

VIII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Bieg  odbędzie się bez względu na pogodę.

2.       Trasa Biegu będzie wytyczona  wokół zbiornika wodnego , po drodze gruntowej.
/Z uwagi na porę roku trasa może być pokryta śniegiem/.

3.       Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie Biegu oraz ciepły napój na mecie Biegu.

4.       Wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz udział w Biegu ma charakter dobrowolny.

5.       Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

6.       W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl