VIII Gminny Konkurs Recytatorski „Słonie, ptaki i inne zwierzaki”

Protokół komisji
VIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Słonie, ptaki i inne zwierzaki”

W dniu 24 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Kęszycach odbył się VIII Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków z terenu gminy Bolimów, pt. „Słonie, ptaki i inne zwierzaki”. Do konkursu zgłoszono 27 przedszkolaków, w tym Oddział Przedszkolny w Kęszycach (3-4 latki) 3 dzieci, Odział Przedszkolny w Kęszycach (5-6 latki) 5 dzieci, Przedszkole w Bolimowie (3-4 latki) 5 dzieci, Przedszkole w Bolimowie (5-6 latki) 5 dzieci, Przedszkole w Huminie 5 dzieci i Przedszkole w Kurabce 4 dzieci. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe:
• grupa dzieci 3-4 latki (9 dzieci),
• grupa dzieci 5-6 latki (18 dzieci).

Jury w składzie:
1. Aniceta Ochnicka – przewodnicząca
2. Renata Stanecka-Pleskot
3. Krystyna Sobieraj
4. Irena Śmigiera - Milewska
po przesłuchaniu postanowiło:
w grupie wiekowej 3-4 latki nagrodzić:
I nagroda:
Bodych Brajan– wiersz „Kotek”, Julian Tuwim.
II nagroda:
Zielent Kamila– wiersz „Chichopotam” , Agnieszka Frączek
III nagroda:
Bodych Maja– wiersz „Żuk”, Jan Brzechwa.
wyróżnienie:
Paradowski Adrian – wiersz „Nietoperz”, Krzysztof Roguski .
w grupie wiekowej 5-6 latki nagrodzić:
I nagroda:
Mitrowska Kamila– wiersz „Ślimak”, Jan Brzechwa.
II nagroda:
Gajewski Franciszek– wiersz „Żaba”, Jan Brzechwa.
III nagroda: 
Frątczak Kacper– wiersz „Żaba”, Jan Brzechwa.
wyróżnienie:
Baranowska Kalina.– wiersz „Kotek”, Julian Tuwim.
Stychlerz Zuzanna – „Chrząszcz”, Jan Brzechwa.
Wójcik Julia – „Koziołeczek”, Jan Brzechwa.
Wysocka Michalina – „Ptasie wesele”, Zofia Rogoszówna.

Jury oceniło wiersze biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, stopnień trudności utworu, opanowania tekstu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały upominki ufundowane przez Odział Przedszkolny w Kęszycach oraz dyplomy ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody książkowe, i dyplomy sponsorowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. Dziękujemy laureatom i wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 


© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl