W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury od 1991 r. znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna,  która rozpoczęła swoją  działalność w 1949 roku.

 

GBP zajęła II miejsce w konkursie dla partnerstw lokalnych „Działanie w partnerstwie – partnerstwo w działaniu” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Jako nagrodę otrzymała kamerę cyfrową oraz możliwość wystąpienia na III KONFERENCJI REGIONALNEJ BIBLIOTEK - Bibliotekarz i społecznik. Dobre stosunki sąsiedzkie biblioteki z jej otoczeniem społecznym. Konferencja odbyła się 22.11.2012 r. w Łodzi. Gminna Biblioteka Publiczna przedstawiła prezentację pt. „Jest pomysł – Działamy!”

 

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek     09.00 - 14.00
Wtorek             12.00 - 18.00
Środa               09.00 - 14.00
Czwartek          12.00 - 18.00
Piątek              
12.00 - 18.00

e -mail:

gok@bolimow.pl

 

 

Nasze działania:

Biblioteka Publiczna w Bolimowie bierze udział w programie Fundacji Orange – „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Biblioteka w ramach projektu otrzymała wsparcie finansowe, które wykorzystuje na swoje zadania statutowe – na prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, zakup materiałów i pomocy, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych i abonamentowych niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom Gminy Bolimów bezpłatnego dostępu do Internetu.

Biblioteka Publiczna w Bolimowie włącza się w ogólnopolską akcję "Tygodnia Bibliotek", promującą książki i czytelnictwo. Organizowane są liczne spotkania autorskie, lekcje biblioteczne dla najmłodszych, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, konkursy plastyczne oraz "Czarowne noce" w Bibliotece.

Biblioteka Publiczna w Bolimowie organizuje cyklicznie spotkania autorskie dla szkół oraz mieszkańców gminy. Gościli u nas m.in.: Beata Ostrowicka, Wioletta Piasecka, Wiesław Drabik, Roman Pankiewicz, Jarosław Górski, Ewa Nowak, Monika Sawicka, Katarzyna Enerlich, Agnieszka Olszankowska, Joanną Papuzińską

Wioletta Piasecka

Ewa Nowak

Monika Sawicka

Katarzyna Enerlich

Joanna Papuzińska

Konkurs powiatowy "Życie i twórczość Aleksandra Minkowskiego" 09.05.2013 r.

© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl