Koordynowaniem działań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Bolimów jest Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, powołany uchwałą Rady Gminy w 1989 r., od 1 lipca 2004 r. działający jako instytucja kultury.

 

Formy działania Gminnego Ośrodka Kultury:

 • organizacja cyklicznych wystaw malarstwa nieprofesjonalnego, wystaw historycznych, konkursów literackich i konkursów wiedzy, spektakli, koncertów, imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych,

 • prowadzenie i propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym: Bolimowskiej Orkiestry Dętej wraz z grupą paradną, sekcji tanecznej i sekcji plastycznej,

 • współpraca z twórcami ludowymi i promocja ich twórczości (bolimowska ceramika, kwiaty z bibuły),

 • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, w tym: wydanie książek pt: “Z dziejów Bolimowa”, "Urbanistyka i architektura Bolimowa do końca XIX wieku", widokówek promujących gminę Bolimów, informatorów o wystawach,

Pocztówka wydana w 150. rocznice Powstania Styczniowego

 • promocja gminy Bolimów podczas powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych imprez kulturalnych i targów turystyczno-krajoznawczych,

Jarmark Łódzki 8.09-9.09.2012 r.

 • organizowanie licznych konkursów,

Wielka inauguracja Euro 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury

Konkurs "Pisanka wielkanocna"

 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy oraz z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej,

  Kobiety dla Kobiet 10.03.2013 r.

Zajęcia etnograficzne 10.12.12 r.

Spektakl teatralny dla najmłodszych "Dwie Dorotki" Art Re z Krakowa 17.01.2013r.

 • organizacja cyklicznych imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych, jak: Turniej Wsi, Bolimowski Bieg Trzeźwości i Bal Ostatkowy Przebierańców,

 • corocznie, w lipcu Gminny Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy organizują ponadlokalną imprezę plenerową pod nazwą “Międzynarodowy Festiwal Rzemiosła Dawnego”,

© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl