Czym jest karta ewidencji odpadu i jak ją wypisać?

Ewidencjonowanie odpadów jest dzisiaj prowadzone na bazie systemu BDO, do którego wysyła się karty ewidencji odpadów. Co warto o nich wiedzieć?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO, inaczej Baza Danych Odpadowych, jest rodzajem systemu informatycznego, do którego przedsiębiorcy muszą przekazywać informacje dotyczące wytwarzanych przez nich odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona w BDO wymaga zastosowania odpowiedniej dokumentacji. Podstawą jest wtedy karta ewidencji odpadów. Co to za dokument? W jaki sposób można go przygotować?

Na czym polega ewidencja odpadów?

Ewidencje odpadów prowadzone w systemie BDO wymagane są w przypadku wybranych przedsiębiorców spełniających wymogi prawa. Może obowiązywać ich zarówno pełna, jak i uproszczona ewidencja odpadów.

Prowadzona przez BDO ewidencja odpadów online wymaga przekazywania ich za pomocą internetu. Przedsiębiorca musi wtedy przygotować odpowiednią dokumentację, do których zaliczana jest również karta ewidencji odpadów.

Wobec tego obowiązki wytwórcy odpadów mogą zakładać konieczność przygotowania karty ewidencji odpadów, jednak warto wskazać, że taki obowiązek nie dotyczy każdego przedsiębiorcy.

Karta ewidencji odpadów – co to jest?

Dokument określany jako karta ewidencji odpadu jest jednym z podstawowych dokumentów odpadowych, który pozwala na prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO.

Karta ewidencji odpadu zawiera pozycje, które pozwalają na przekazanie informacji do Bazy Danych Odpadowych. Należy umieścić w niej między innymi informacje jak:

 • numer karty
 • rok kalendarzowy
 • kod odpadu
 • rodzaj odpadu
 • posiadacz odpadu
 • numer rejestrowy
 • adres posiadacza odpadów
 • miejsce prowadzenia działalności
 • rodzaj działalności
 • informacje o odpadach przyjętych, przekazanych, w tym ich masa

W internecie można znaleźć wzór karty ewidencji odpadów, na przykład jak karta ewidencji odpadu xls, którą można łatwo otworzyć w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Są one dostępne na stronach rządowych oraz innych stronach internetowych, z których można pobrać je za darmo i zapoznać się z ich budową.

Rodzaje kart ewidencji odpadów

Wyróżnia się kilka rodzajów kart ewidencji odpadów, które dzielone są w zależności do tego, do jakich odpadów mają być one stosowane.

Główne rodzaje kart ewidencji odpadów to:

 • karta ewidencji odpadów
 • karta ewidencji komunalnych odpadów ściekowych
 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

Kto musi przygotować kartę ewidencji odpadów?

Zgodnie z przepisami karta ewidencji odpadu musi być przygotowana przez każdego posiadacza odpadów, który ma taki obowiązek. Jednocześnie nie jest to konieczne w przypadku tych firm, u których stosowana jest uproszczona ewidencja odpadów.

Jeżeli w przypadku firmy stosowana jest uproszczona ewidencja odpadów, w takim przypadku ma ona jedynie obowiązek przygotowywania karty przekazania odpadów.

Jak łatwiej przygotować kartę ewidencji odpadów?

Sporządzenie przez firmę dokumentu jak karta ewidencji odpadu może być skomplikowane i czasochłonne. Właśnie dlatego warto zdecydować się wtedy na rozwiązania pomagające w realizacji tego obowiązku.

Aktualnie coraz więcej firm prowadzi swoje ewidencje odpadów za pomocą oprogramowania komputerowego, które jest zintegrowane z Bazą Danych Odpadowych. Wobec tego sporządzenie dokumentacji następuje wtedy z wykorzystaniem informacji w bazie danych firmy, a następnie może być ona od razu przekazana do BDO.

Ewidencja odpadów prowadzona z wykorzystaniem programów komputerowych, na przykład taką funkcję ma program Soteko, znacznie upraszcza całą procedurę. Karta ewidencji odpadu może być wtedy sporządzone automatycznie, podobnie jak inne rodzaje dokumentów używane przy ewidencji, na przykład dokument potwierdzający recykling. Oprogramowanie obsługuje dodatkowe funkcje, na przykład w przypadku zdarzeń jak utrata statusu odpadu.

Stosowanie odpowiedniego oprogramowania powoduje więc, że wypisywanie kart ewidencji odpadu może być znacznie prostsze i nie tak czasochłonne.

 

 

Dodaj komentarz