Sprzedaż nieruchomości? Tylko u notariusza!

Jak sprzedać dom, mieszkanie lub grunty? W pierwszej kolejności konieczne jest znalezienie kupującego gotowego do zawarcia transakcji. Aby doszła ona do skutku, kluczowe znaczenie ma odpowiednia forma zawarcia umowy – zgodnie z przepisami musi być ona formę aktu notarialnego.

Transakcja sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości wymaga dochowania odpowiedniej formy umowy kupna / sprzedaży, jaka zawierana jest pomiędzy stronami. W tym przypadku prawo zastrzega, że musi być to akt notarialny.

Aktem notarialnym nazywa się urzędowy dokument, którego zadaniem jest poświadczenie danej czynności prawnej. Uprawniony do przygotowywania aktów prawnych jest notariusz.

Wobec tego wtedy, gdy konieczne jest popisanie umowy kupna / sprzedaży nieruchomości, kluczowe znaczenie dla jej ważności ma forma. Gdy umowa nie będzie aktem notarialnym, czyli nie będzie podpisana w obecności notariusza, wtedy nie będzie ona ważna.

Jak zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości notarialnie?

Aby dokonać zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej, konieczne jest umówienie się na wizytę u notariusza.

Osobom, które chcą udać się do placówki jak kancelaria notarialna Kraków zapewnia dostęp do sprawdzonych kancelarii zapewniających wysokiej klasy obsługę.

Kancelaria notarialna przekaże dokładne informacje o tym, jakie dokumenty należy zebrać, aby zawrzeć umowę. Część z nich można przekazać do notariusza wcześniej – na ich podstawie będzie mógł on przygotować akt notarialny.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby sprzedać nieruchomość i zawrzeć umowę u notariusza, konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów. Jakie z nich są wymagane?

Do sprzedaży nieruchomości potrzebne będą poniższe dokumenty i dane:

  • Dane osobowe sprzedającego oraz kupującego wraz z dokumentami tożsamości, na przykład dowodami osobistymi.
  • Tytuł własności nieruchomości – w formie aktu notarialnego, postanowienia spadowego czy aktu postanowienia dziedziczenia.
  • Umowa kredytowa z dokumentami bankowymi – dotyczy transakcji, w których kupujący finansuje nabycie nieruchomości za pomocą kredytu.
  • Informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży – opis nieruchomości, numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona, a także inne uzgodnione dokumenty zależnie od typu nieruchomości, na przykład wypis z rejestru gruntów i informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  • Informacje dotyczące ceny i rynkowej wartości nieruchomości, a także sposobu zapłaty za przedmiot sprzedaży.
  • Informacje związane z terminem wydania przedmiotu sprzedaży.

Jak przebiega zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości?

Akt notarialny będący umową sprzedaży nieruchomości przygotowywany jest przez notariusza. Początkowo przygotowuje on projekt aktu, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na podstawie dokumentów i danych przekazanych przez klienta.

Następnie projekt aktu notarialnego odczytywany jest w obecności obu stron zawierających umowę ze sobą. Na tym etapie można jeszcze uzgodnić poszczególne kwestie związane z transakcją nieruchomości, jeżeli nie zostały one wprowadzone w projekcie aktu.

Potem, gdy strony zgadzają się z brzmieniem umowy kupna / sprzedaży nieruchomości, podpisują się na dokumencie. Notariusz także sygnuje akt oraz umieszcza na nim swoją pieczęć.

Ponadto notariusz może także doradzić w kwestiach związanych z opodatkowaniem sprzedaży i kupna nieruchomości.

Ile kosztuje usługa?

Koszt notarialny zależny jest od wartości nieruchomości. W taksie notarialnej – oficjalnym dokumencie wskazującym na koszty usług notarialnych – koszty w przypadku transakcji powyżej 60 tysięcy złotych do 1 miliona złotych to 1010 złotych + -0,4% nadwyżki powyżej 60 tysięcy złotych.

Dodatkowe koszty dotyczą także wpisu w księdze wieczystej, jej założenia, odpisu aktu notarialnego.

 

Dodaj komentarz