II Wiosenne Sprzątanie Gminy Bolimów

26.02.2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, którym nieobojętna jest kwestia dbania o środowisko naturalne do udziału w akcji sprzątania. Zapraszamy do organizacji w swoich sołectwach grup, aktywnych mieszkańców do wzięcia udziału w II edycji Wiosennego Sprzątania Gminy Bolimów. W tym roku po raz kolejny sprzątamy naszą najbliższą okolicę - wieś, drogę, park, lasek to wszystko co wymaga uporządkowania przed wiosną. Wzorem ostatnich lat będziemy mieli dla wszystkich uczestników pakiety sadzonek aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą okolice. Organizator: Urząd Gminy Bolimów.

Sobota, 21 marca 2020 o 09:00 – 12:00


czytaj dalej...

Konkurs literacki pt.: „Wiersz o misiu”

24.02.2020

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie zapraszają uczniów z klas I-III z terenu gminy Bolimów do konkursu literackiego pt.: „Wiersz o misiu”
Regulamin konkursu literackiego
I Temat konkursu: „Wiersz o misiu”
II Organizator konkursu: GBP i GOK w Bolimowie
III Cele konkursu:
Rozbudzenie zainteresowań literackich.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
Kształcenie umiejętności redagowania tekstów.
Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.
IV Termin konkursu:
Konkurs będzie trwał od 24.02 – 12.03.2020 r.
V Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie uczestniczą uczniowie z klas I-III z terenu gminy Bolimów. Zadaniem uczniów jest ułożenie wierszyka o swoim ulubionym misiu. Inspiracje można zaczerpnąć zwiedzając wystawę malarską w GOK Bolimów poświęconą misiom - czynna do 13 marca br.
2. Do konkursu przyjmowane są prace: a) w języku polskim, b) o tematyce misiowej, c) dotąd niepublikowane, nienagradzane.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.
4. Praca powinna być napisana w formie komputerowej wydrukowana.
5. Praca napisana w formie wiersza powinna być w formacie A4 i zawierać od 4 do 12 wersów (linijek).
6. Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszenia dostępny na Facebook i stronie Organizatora.
7. Wiersze powielone z Internetu lub książki nie będą brane pod uwagę.
8. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.
9. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość autora, styl i język utworu, brzmienie.
10. Każda utwór powinn być podpisany: tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz nazwisko nauczyciela (opiekuna).
11. Prace należy dostarczyć Organizatorowi do dn. 12.03.2020.
12. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród Organizator powiadomi szkoły telefonicznie.
13. Przewidziano dyplomy za udział w konkursie i nagrody dla laureatów.
14. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora. Autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz organizatora.
15. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

Załączniki poniżej


czytaj dalej...

UWAGA zmiany!

24.02.2020

Informujemy, że w wyniku reorganizacji i usprawnień funkcjonowania GOK-u, odwołujemy zajęcia plastyczne na okres 2 tygodni (tj. 25.02 i 3.03) oraz Bal Karnawałowy dla najmłodszych - nie będzie organizowany. Za utrudnienia przepraszamy! Wracamy do Was w odświeżonej odsłonie


czytaj dalej...

Dzień Kobiet

17.02.2020

Wielkimi krokami zbliża się... Dzień Kobiet w Bolimowie! Celebrujmy nasze święto w wyjątkowym towarzystwie. ZAPRASZAM WSZYSTKIE KOBIETY!

  


czytaj dalej...

Miś na walentynki. Wystawa malarstwa Agnieszki...

17.02.2020

W piątek (14.02) w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie odbył się wernisaż malarstwa łowickiej artystki - malarki Agnieszki Kopczyńskiej. Autorka przedstawiła kilkadziesiąt swoich prac. Są to niezwykle kolorowe misie w różnej odsłonie. Z tego typu malarstwem jest tak jak z muzyką, nie sposób opisać go słowami. Niektóre prace są wspomnieniami, bądź ulotnymi chwilami. Życzymy odwiedzającym wystawę miłych wrażeń.

Wystawa czynna do 13.03.2020 r.


czytaj dalej...
© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl