Pomóż Bolimowskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Bolimowski Park Krajobrazowy zgłosił projekt do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019
"43 Budowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego". Projekt zakłada wybudowanie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym Centrum Edukacyjno-Turystycznego, niezbędnego do realizacji statutowych celów Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, m.in. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji ekologicznej i przyrodniczej, turystyki i rekreacji, poprzez stworzenie odpowiedniej bazy do inspirowania i podejmowania działań dla zachowania, popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parku – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Powstanie budynek „pasywny” o niskich kosztach utrzymania, w którym będą się mieścić: klasopracownia z księgozbiorem przyrodniczo-turystycznym, punkt informacji turystycznej, biuro, punkt konsultacyjny dla inwestorów, zaplecze socjalne, łazienka, WC, szatnia.

Zachęcamy do głosowania

Kliknij aby oddać głos https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Link do naszej strony internetowej https://parkilodzkie.pl/bpk/aktualnosci/874-zaglosuj-na-nas

https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/43524432_1951261184912570_7609381394975817728_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeFjGxI3yaRDNKsZxSyEHpgyBrNcyTZqDQPxCApd17SGDr7tk3Xlyo6i8Z5xh9hDHb3diMeSIuNDGSHmUNOxpJbUbdm2ihQQov_Cw5-hW76voA&oh=1727ca03ce882fd5b59ca1f10fc9492e&oe=5C5488FE

 


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl