Przed czym może chronić odzież ochronna? Rodzaje i zastosowanie

Odzież ochronna jest rodzajem odzieży niezbędnej na wielu stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne. Przed czym dokładnie może ona chronić? Warto bliżej przyjrzeć się jej rodzajom i zastosowaniu!

Co to jest odzież ochronna?

Pojęcie takie jak odzież ochronna jest związane z odzieżą, która ma na celu zabezpieczenie użytkownika przed różnego rodzaju zagrożeniami, które mogą wystąpić na stanowisku pracy. Taka odzież ochronna stosowana jest na wielu stanowiskach, między innymi w pracy w zakładach produkcyjnych, przemyśle, medycynie, zakładach chemicznych, ale również w pracy w zakładach zajmujących się elektryką. Ma ona zatem rozbudowane zastosowanie. Warto wskazać, że stosowanie odzieży ochronnej wymagane jest przez przepisy BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą one również spełniać określone wymagania pod względem norm. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży na stanowisku pracy. Może być to również odzież ochronna, która jest dobrana pod kątem konkretnych wymogów na danym stanowisku.

Odzież ognioodporna

Odzież ognioodporna jest przeznaczona do ochrony przed płomieniami, iskrami i zagrożeniami termicznymi związanymi z wysoką temperaturą. Jest powszechnie stosowana w branżach, w których pracownicy są narażeni na ciepło, płomienie lub pożary, na przykład w hutach albo służbach pożarnych.

Odzież o dużej widoczności

Odzież o dużej widoczności, która wykonana jest z materiałów w kolorach fluorescencyjnych z paskami odblaskowymi, ma na celu poprawę widoczności w słabo oświetlonych miejscach. Dzięki niej pracownicy są lepiej widoczni, co zmniejsza ryzyko wypadków, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, roboty drogowe i logistyka.

Odzież chroniąca przed chemikaliami

Taka odzież ochronna chroni użytkownika przed niebezpiecznymi chemikaliami. Wykonana jest ona z materiałów zabezpieczających przed działaniem chemikaliów i może obejmować kombinezony, fartuchy, rękawice i buty. Odzież tego rodzaju jest stosowana w branżach takich jak przemysł chemiczny, farmacja.

Odzież odporna na przecięcia

odzież odporna na przecięcia daje ochronę przed ostrymi przedmiotami, ostrzami, dlatego zabezpiecza ona pracowników przed przecięciami. Wykorzystuje się ją w branżach, w których pracownicy obsługują ostre narzędzia, takich jak budownictwo, obróbka metali, ale również przetwórstwo spożywcze.

Odzież zabezpieczająca przed elektrycznością

Odzież chroniąca przed elektrycznością jest przeznaczona do ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z prądem elektrycznym, takimi jak porażenie lub wyładowania łukowe. Do tego rodzaju odzieży zaliczane są między innymi rękawice, kombinezony i buty, które zapewniają izolację elektryczną i minimalizują ryzyko porażenia prądem. Odzież chroniąca przed elektrycznością jest używana przez elektryków oraz osoby pracujące przy urządzeniach wysokiego napięcia. Wobec tego obecnie w użyciu znajduje się odzież ochronna o wielu różnych branżach. Odpowiednio dobrana może zagwarantować pracownikom właściwą ochronę przed różnymi zagrożeniami.

 

 

Dodaj komentarz